ПРИСТУПНИЦА (преузимање)

Наша мисија: Заштита права и интереса запослених у институцијама културе Републике Србије

1714390300648

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

У циљу спровођења Споразумом о унапређењу материјалног и радно-правног положаја запослених у установама културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе који су закључили представници Владе и репрезентативних синдиката у култури 15. децембра 2023. године и у складу са Закључком Владе 05 Број: 02-1367/2024-1 од 22. фебруара 2024. године образована је Радна група зa унапређење материјалног и радно-правног положаја запослених у установама културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединицa локалне самоуправe, са задатком да изврши анализу постојећег нормативног оквира, којим се уређују права, положај и плате запослених у култури и да сачини и поднесе иницијативу за унапређење материјалног и радно-правног положаја запослених у култури надлежним министарствима и Влади, ради разматрања и утврђивања.

Чланови Радне групе су представници Министарства културе, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Републичког секретаријата за законодавство и Генералног секретаријата Владе, као и представници Самосталног сидиката културе Србије и Гранског синдиката културе, уметности и медија „Независностˮ.

Радна група је одржала четири састанка у периоду од 5 до 27. марта 2024. године на којима је анализиран постојећи нормативни оквир којим се уређују права, положај и плате запослених у култури, разматрани проблеми, као и предности и недостаци могућих решења за унапређење материјалног и радно-правног положаја запослених у култури.

Радна група је као један од приоритетних задатака разматрала могућност корекције износа основице, као елемента за обрачун и исплату плата запослених у култури, чије ће увећање имати посебан ефекат побољшања материјалног положаја свих запослених у култури.

Прва фаза рада Радне групе закључена је иницијативом за повећање основице која ће бити поднета надлежним министарствима и Влади до средине следеће седмице.

Радна група ће се у наставку рада бавити корекцијом Уредбе о коефицијентима свих запослених у култури.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ У ПРОЈЕКТУ CULTHERIT

Пројекат CultHeRit, у коме Самостални синдикат културе Србије учествује као партнер, спроводи се у оквиру Програма за регион Дунава и трајаће 30 месеци. То је иницијатива у којој учествује 13 институција културног наслеђа, као и њихови партнери из осам земаља у региону Дунава: Аустрија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Чешка, Мађарска, Румунија, Србија и Словенија.


Пројекат је званично почео у јануару 2024. и трајаће до јуна 2026. Током овог периода партнери у пројекту ће користи знање, искуство, ресурсе како би дошли до транснационалног модела запошљавања у сектору културе, са циљем да се побољша статус запослених.

Главни циљ пројекта је да се оптимизује тржиште рада увођењем позитивних промена у праксу запошљавања која се тренутно примењује у овом сектору; да се дефинише и тестира транснационални модел запошљавања у институцијама културног наслеђа; да се боље разумеју препреке при запошљавању и олакша приступ радним местима у културним институцијама у региону Дунава.

Омогућавањем младим људима да лакше приступе радним местима у овом сектору, пројекат ће допринети успоравању миграција високо образованих младих професионалаца и задржавању квалификоване радне снаге у сектору културе. Крајњи циљ пројекта CultHeRit је да рад у култури привуче младе људе и понуди им могућност напредовања у каријери. То ће се постићи елаборирањем и тестирањем могућих решења кроз кампање јавног заговарања и догађаје. Али ће се, пре свега, кроз компаративну анализу проценити тренутна ситуација прикупљањем информација и идентификовањем величине проблема.

ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВAЊА О НЕСРЕЋАМА И ПОВРЕДАМА НА РАДНИМ МЕСТИМА

Број смртних случајева и несрећа које су се последњих неколико недеља догодиле у Србији изазива озбиљну забринутост свих радника. Таквим фаталним несрећама на радним местима, лошим условима радне средине, а нарочито у оним најризичнијим делатностим, као што су грађевинарство, рударство, металска, наменска, хемијска и прерађивачка индустрија, умногоме је допринело радно законодавство.

Стога је на седници Председништва СССС, одржаној 6.фебруара договорено:

  1.  Председници синдикалних организација у предузећима, фабрикама и установама у којима се несрећа догоди у обавези су да у што краћем року о томе обавесте председнике синдиката на територији, председника самосталног синдиката коме организација припада, као и председника и секретара СССС.
  2. У предузећима, фабрикама и установама где нема Одбора за безбедност и здравље на раду хитно иницирати његово формирање, уз инсистирање да синдикални представници буду стални чланови. То је једини начин да се, уз стални мониторинг система безбедности и здравља на раду, благовремено реагује и спрече немили догађаји.
  3. Такође, саветник/сарадник безбедности и здравља на раду има обавезу да редовно информише председника синдикалне организације, у писаној форми, о свим релевантним чињеницама за безбедан и здрав рад радника, и то о условима радне околине, примени личне заштитне опреме, редовног слања на лекарске прегледе, итд.
  4. На састанцима на свим нивоима синдикалног организовања у наредном периоду обавезна тачка дневног реда треба да буде стање у области безбедности и здравља на раду.

pdf ico ПРЕУЗМИТЕ ДОПИС

ПОТПИСАНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА: УНАПРЕЂЕНА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ

0001

Потпредседница Владе и министарка културе Маја Гојковић и представници репрезентативних синдиката у култури потписали су изменe и допуне Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Гојковић је Уговор потписала са Драганом Ђорђевић председницом Самосталног синдиката културе Србије и Татјаном Бребановић по овлашћењу за Грански синдикат културе, уметности и медија „Независност”, а потписаним Анексом I Посебног колективног уговора унапређена су права запослених у установама културе.

Истовремено је потписан и Споразум о унапређењу материјалног и радно-правног положаја запослених у установама културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, који предвиђа формирање међуресорне радне групе за разматрање најзначајнијих питања у вези са радно-правним положајем запослених у установама културе.

То значи да ће представници репрезентативних синдиката у култури бити укључени у рад радне групе, учествовати у анализи важећих прописа, предлагати са представницима Министарства културе измену коефицијената утврђених Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама у делу који се односи на културу као и на другим предлозима значајним за положај запослених у установама културе.

pdf ico ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

pdf ico РЕШЕЊЕ

pdf ico ПКУ потписан

Председници Владе Републике Србије Ани Брнабић

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић састала се данас са представницима репрезентативних синдиката у култури. Премијерка им се том приликом захвалила на конструктивном приступу, док су синдикати истакли да цене време и посвећеност председнице Владе решавању свих њихових отворених питања.

Представници синдиката културе, на челу са Драганом Ђорђевић, председницом Самосталног синдиката културе Србије, истакли су да су увек за решавање отворених питања кроз разговор и дијалог.

Брнабић је истакла да је један од приоритета рада Владе Републике Србије очување области културе како би се наше знаменитости и богатство сачували за будуће генерације. Она је напоменула да је, из поменутих разлога, Влада спремна да помогне радницима у култури и да ће се разговори наставити.

Договорено је да се наредне недеље, након интерних консултација чланова синдиката, разговри наставе и да обе стране имају исти циљ, а то је побољшање услова рада радника у култури у Републици Србији.


Београд,
18. октобар 2023. године

БРНАБИЋ СА СИНДИКАТИМА У КУЛТУРИ: ЦИЉ – ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА РАДА РАДНИКА У КУЛТУРИ

18.10

Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је, након јучерашњег састанка са представницима репрезентативних синдиката у култури, да обе стране имају исти циљ – а то је побољшање услова рада радника у култури у Србији.

Брнабић је рекла да је један од приоритета рада Владе Србије очување области културе како би се наше знаменитости и богатство сачували за будуће генерације, пренела је Влада у саопштењу.

Она је напоменула да је влада спремна да помогне радницима у култури и да ће се разговори наставити наредне недеље, након интерних консултација чланова синдиката.

Представници синдиката културе, на челу са председницом Самосталног синдиката културе Србије Драганом Ђорђевић, како се додаје у саопштењу, истакли су да су увек за решавање отворених питања кроз разговор и дијалог.

Уметници и културни радници више пута су организовали протесте испред Владе Србије и Министарства културе, између осталог, са захтевима за правовремено расписивање конкурса и спречавање злоупотребе буџета кроз противправно додељивање средстава кроз дискрециони фонд.

 

 

ПОЧЕЛО СТЕПЕНИЦАМА И ОВАКО ЈЕ СВЕ ДО СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА

Синдикати у Србији довијају се на разне начине како би започели социјални дијалогса влашћу. На својствен начин посленицима културе,Самостални синдикат културе је 13.10.2023.године, са члановима Председништва блокирао улаз у Министарство културе,како би натерали надлежнена социјални дијалог.После извесног времена синдикатима се придружила и Маја Гојковић министар културе дајући своју подршку.У необичном и несвакидашњем амбијенту и положају започео је социјални дијалог.У току истог дана,после конслутација стигао је позив из кабинетаПремијера Србије Ане Брнабић,да се први сатанак одржи 18.10.2023.године у Влади Србије.

stepenice

КУЛТУРИ ЈЕ ДОСТА ИГРНОРИСАЊА И ПОНИЖАВАЊА

Поштована председнице Ђорђевић,

Поводом Вашег обраћања на Записник са преговора за потписивање Анекса ПКУ за културу, сматрам да је крајње време да култура ступи у штрајк упозорења, у смислу обуставе рада на један сат. Позоришта у терминима играња представа, остали у преподневним часовима, односно како одлуку донесе Републички одбор синдиката културе.

Пошто смо, како сте навели у обраћању одбачени као карцином, додао бих да су се се, нажалост, метастазе раширили по читавој земљи, радници у култури су огорчени, и то треба да знају „хирурзи“ који нас „одстрањују“. Видећемо да ли ће њихове хемиотерапије, а то су ПОНИЖАВАЊЕ и ДЕГРАДИРАЊЕ, имати ефекта у даљем „лечењу“.

Стање је алармантно!

КУЛТУРИ ЈЕ ДОСТА ИГНОРИСАЊА И ПОНИЖАВАЊА!

Милан Вејновић
Председник Одбора синдиката запослених у култури Војвидине

КУЛТУРА, ШТА ТО БЕШЕ???????

Министарство културе
Вукици Килибарда, секретар

 

Поштована Вукице,

У очекивању потписивања Анекса ПКУ, који вероватно неће да се деси, гледамо и чујемо најаве исплата просвети, здравству...... као и повећање плата али запосленима у култури следи опет 2015.година. Страшан је то осећај који може да се прелије у један бунт.

Састанк који смо тражили да нам закажете у Министарству финансија и са Премијером РС, такође нити је заказан, а како стоје садашње околности до њега неће ни доћи?! Велики је проблем око обрачуна плата, по ко зна који пут скрећемо пажњу да ми немамо сатницу, да су елементи плате коефицијент пута цена рада, а не прерачун на сате тако да запослени уопште не може да зна колика му је плата, Дешава се да се исплате разликују и по неколико хиљада динара. Сматрамо да се тај фамозни програм Искре што пре укине, по том програму запослени ће ускоро да врше доплату при исплати плата. Скрећемо Вам пажњу да се на локалу врше измене ПКУ за локалну самоуправу, те да се за исплату годишњег одмора не узима просек 12 месеци, него последњи месец који преходи годишњем одмору и тако даље и даље, можемо још да набрајамо али и то нема ефекта. Осећамо се напуштено од Министарства културе и то баш боли.

Желимо свима вама пуно среће, а нама како буде.

Самостални синдикат културе Србије
Драгана Ђорђевић

 

ПОСЛЕНИЦИ КУЛТУРЕ ДОДЕЉУЈУ ПРИЗНАЊА

dodelapriznanjaКултура у Србији и запослени у њој су на „историјском“ минимуму, за шта су највише заслужни председник Владе Србије Ана Брнабић и министар финансија Синиша Мали.

Да о култури и запосленима влада не брине сведочи и Анекс Посебног колективног уговора, који чека да буде потписан од јануара 2022. године, неисплаћена једнократна помоћ државе од 10.000 динара, као и чињеница да више од половине посленика културе прима минималну зараду. У Закону о раду Чл.111,,...послодавац може да исплаћије мнинималну зардау у случају поремећаја пословања до 6 месеци...,,код нас овај тренд траје 8 година,прецизније од 2015. када су сви добили повећање а култура 0%.Обзиром да је нама послодавац држава,може ли се применити Ч.111 ЗОР-а?

Зато Самостални синдикат културе Србије и Грански синдикат културе и уметности „Независност“ додељује признање Ани Брнабић и Синиши Малом, за њихово изузетно залагање да такво стање и остане.

Позивамо лауреате да нам јаве место и време када можемо да им доделимо ова висока признања, која су од срца.

Срдачно,
Трипартитни социјални партнери

ОТКАЗИВАЊЕ ПРЕДСТАВА

ЗАЈЕДНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА СРБИЈЕ ОТКАЗАЛА ЈЕ ФЕСТИВАЛ "ЈОАКИМ ВУЈИЋ" КОЈИ ЈЕ ТРЕБАО ДА СЕ ОД ДАНАС И НАРЕДНИХ ДАНА ОДЖИ У ЗАЈЕЧАРУ.

ОТКАЗАНЕ СВЕ ПРЕДСТАВЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

 

ПОНОСНИ СМО НА НАШЕ УМЕТНИКЕ.

 

NARODNI MUZEJ SRBIJE JE OTKAZAO PROSLAVU 10. MAJA, DANA NARODNOG MUZEJA.... PROLONGIRA SE ZA 18 MAJ!

С А О П Ш Т Њ Е

После ванредно одржане телефонске седнице Републичког одбора Самосталног Синдиката Србије и по  пријему саопштења Одбора запослених у култури Војводине Градских одбора Крагујевца, Ниша, Београда, Шапца, Ужица, Зајечара, Бора, Пирота, Лесковца, издајемо следеће
 
С  А  О  П  Ш  Т  Њ  Е
 
Захтевамо од Владе Републике Србије да се од 8.5.2023. до 14.5.2023. године  откажу СВИ културни догађаји на територији Републике Србије. Сматрамо да је не примерено да 
се у овом тужним и тешким тренуцима за целу нацију играју позоришне представе (балетске, опере, мјузикли, драмске), организују концерти, изложбе, књижевне вечери.
 
Овим чином изражавамо најдубље саосећање са породицама настрадалих али и апел нацији да не затварамо очи пред страшним злочинима.
 
Повређенима желимо брзи опоравак. 
 
ПОРОДИЦАМА НЕВИНО НАСТРАДАЛИХ ИЗЈАВЉУЈЕМО НАЈДУБЉЕ САУЧЕШЋЕ
 
 
Самостални синдикат културе Србије
Драгана Ђорђевић,председник

 

ПАЉЕЊЕ СВЕЋА

УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ У ДАНИМА ТУГЕ

ИЗРАЗИТЕ САУЧЕШЋЕ ПАЉЕЊЕМ СВЕЋА ИСПАРЕД СВАКЕ УСТАНОВЕ И МИНУТОМ ТИШИНЕ ДА СЕ ОПРОСТИМО ОД НАШИХ АНЂЕЛА

САУЧЕШЋЕ

ПОСЛЕНИЦИ КУЛТУРЕ ИЗРАЖАВАЈУ САУЧЕШЋЕ ПОРОДИЦАМА АНЂЕЛА КОЈИХ ВИШЕ НЕМА МЕЂУ НАМА.

НЕМА РЕЧИ УТЕХЕ ЗА ВАШ НЕПРЕБОЛ.

sveca