САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ У ПРОЈЕКТУ CULTHERIT

Пројекат CultHeRit, у коме Самостални синдикат културе Србије учествује као партнер, спроводи се у оквиру Програма за регион Дунава и трајаће 30 месеци. То је иницијатива у којој учествује 13 институција културног наслеђа, као и њихови партнери из осам земаља у региону Дунава: Аустрија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Чешка, Мађарска, Румунија, Србија и Словенија.


Пројекат је званично почео у јануару 2024. и трајаће до јуна 2026. Током овог периода партнери у пројекту ће користи знање, искуство, ресурсе како би дошли до транснационалног модела запошљавања у сектору културе, са циљем да се побољша статус запослених.

Главни циљ пројекта је да се оптимизује тржиште рада увођењем позитивних промена у праксу запошљавања која се тренутно примењује у овом сектору; да се дефинише и тестира транснационални модел запошљавања у институцијама културног наслеђа; да се боље разумеју препреке при запошљавању и олакша приступ радним местима у културним институцијама у региону Дунава.

Омогућавањем младим људима да лакше приступе радним местима у овом сектору, пројекат ће допринети успоравању миграција високо образованих младих професионалаца и задржавању квалификоване радне снаге у сектору културе. Крајњи циљ пројекта CultHeRit је да рад у култури привуче младе људе и понуди им могућност напредовања у каријери. То ће се постићи елаборирањем и тестирањем могућих решења кроз кампање јавног заговарања и догађаје. Али ће се, пре свега, кроз компаративну анализу проценити тренутна ситуација прикупљањем информација и идентификовањем величине проблема.