САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

У циљу спровођења Споразумом о унапређењу материјалног и радно-правног положаја запослених у установама културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе који су закључили представници Владе и репрезентативних синдиката у култури 15. децембра 2023. године и у складу са Закључком Владе 05 Број: 02-1367/2024-1 од 22. фебруара 2024. године образована је Радна група зa унапређење материјалног и радно-правног положаја запослених у установама културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединицa локалне самоуправe, са задатком да изврши анализу постојећег нормативног оквира, којим се уређују права, положај и плате запослених у култури и да сачини и поднесе иницијативу за унапређење материјалног и радно-правног положаја запослених у култури надлежним министарствима и Влади, ради разматрања и утврђивања.

Чланови Радне групе су представници Министарства културе, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Републичког секретаријата за законодавство и Генералног секретаријата Владе, као и представници Самосталног сидиката културе Србије и Гранског синдиката културе, уметности и медија „Независностˮ.

Радна група је одржала четири састанка у периоду од 5 до 27. марта 2024. године на којима је анализиран постојећи нормативни оквир којим се уређују права, положај и плате запослених у култури, разматрани проблеми, као и предности и недостаци могућих решења за унапређење материјалног и радно-правног положаја запослених у култури.

Радна група је као један од приоритетних задатака разматрала могућност корекције износа основице, као елемента за обрачун и исплату плата запослених у култури, чије ће увећање имати посебан ефекат побољшања материјалног положаја свих запослених у култури.

Прва фаза рада Радне групе закључена је иницијативом за повећање основице која ће бити поднета надлежним министарствима и Влади до средине следеће седмице.

Радна група ће се у наставку рада бавити корекцијом Уредбе о коефицијентима свих запослених у култури.