ПОТПИСАНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА: УНАПРЕЂЕНА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ

0001

Потпредседница Владе и министарка културе Маја Гојковић и представници репрезентативних синдиката у култури потписали су изменe и допуне Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Гојковић је Уговор потписала са Драганом Ђорђевић председницом Самосталног синдиката културе Србије и Татјаном Бребановић по овлашћењу за Грански синдикат културе, уметности и медија „Независност”, а потписаним Анексом I Посебног колективног уговора унапређена су права запослених у установама културе.

Истовремено је потписан и Споразум о унапређењу материјалног и радно-правног положаја запослених у установама културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, који предвиђа формирање међуресорне радне групе за разматрање најзначајнијих питања у вези са радно-правним положајем запослених у установама културе.

То значи да ће представници репрезентативних синдиката у култури бити укључени у рад радне групе, учествовати у анализи важећих прописа, предлагати са представницима Министарства културе измену коефицијената утврђених Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама у делу који се односи на културу као и на другим предлозима значајним за положај запослених у установама културе.

pdf ico ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

pdf ico РЕШЕЊЕ

pdf ico ПКУ потписан