Вести

ЕКО ТАКСА

Достављамо вам линк у коме је мишљење Министарства за заштиту животне средине, у коме је објашњење да удружења и укључујући синдикате нису обвезници плаћања еко таксе.

https://www.ekologija.gov.rs/eko-taksa/#more-32112