Вести

СВИМ УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Кабинет председника Владе доставио је овом министарству е-поштом 21. августа 2020. године коначно Упутство/мере за установе културе, које је Влада Републике Србије у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и уз сарадњу са бројним културним посланицима и институцијама предлаже мере здравствене заштите и препоруке за безбедно организовање рада установа културе из домена делатности позоришта, биоскопа и организације концерата у објектима и просторима институција које се баве културном делатношћу током епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији.

Наведене мере смо вам доставили путем е-поште у петак, 21. августа 2020. године,с напоменом да се обавезно примењују почев од понедељка, 24. августа 2020. године. Имајући у виду да се прописаним упутством предложене мере здравствене заштите и препоруке за безбедно организовање рада установа културе из домена делатности позоришта,
биоскопа и организације концерата у објектима и просторима институција које се баве културном делатношћу током епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, указујемо да је потребно извршити усклађивање свих аката из домена безбедности и здравља на раду, у циљу несметане примене наведених мера од стране свих субјеката наведених у упутству..

Такође, напомињемо да је свака установа, односно послодавац, одговоран за доследну примену прописаних мера здравствене заштите и безбедности на раду, сходно делатности коју установа културе обавља.

Непоступање по наложеним мерама повлачи за собом одговорност на основу прописа којима се регулише заштита становништва од заразних болести, те су установе културе и информисања дужне да наложене мере спроводе директно и непосредно, као и сва правна и физичка лица на које се ове мере односе.

С поштовањем,
В.д. СЕКРЕТАР МИНИСТАРСТВА
Игор С. Јовичић