Вести

ОТВОРЕНО ПИСМО ПРЕМИЈЕРУ СРБИЈЕ И МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштовани,


По налогу Премијера Самосталног синдиката културе Србије, а то је наше уважено чланство, обраћамо Вам се отвореним писмом зато што на наше силне дописе и телеграме не одговарате нити реагујете, свесни да смо од статитичке грешке у буџету РС постали црна рупа коју сте прескочили по свим основама. И зато Вам се Премијер Самосталног синдиката културе захваљује на (НЕ)потписивању Анекса ПКУ, (НЕ) уважавању посленика културе, на смањењу буџета за запослене у култури на најнижим платама у јавном сектору. У име 10650 запослених посленика културе, и како владајућа коалиција истиче у својм обраћањима, историсјки највећем % члланова овог синдиката, захваљујемо Вам се на крају мандата ове Владе за велику (НЕ)бригу и (НЕ)подршку и култури и запосленима. Посебна захвалност за (НЕ)поштовање нас као социјалног партнера и одсуство социјалног дијалога једне од творевина европског пута.

Самостални синдикат културе Србије
Драгана Ђорђевић, председник