Вести

ОДГОВОР НА ПРЕПОРУКУ МКИ

Препорука је донесена на основу закључка Владе РС, коју нисмо добили, став синдиката је да директори Установа затраже: заштитну опрему, дезинфекцију свих објеката, шему јавног саобраћаја и потврде за запослене који ће бити ангажовани. Обзиром да је струка апострофирала ову 7. недељу као врло ризичну, рад по препоруци евентуално може почети од 27.4.2020. Овај закључак Владе изнендио је све посленике културе, утолико пре, што Анекс ПКУ који преговаран од августа 2019.год. није потписан, због игнорисања ове исте Владе. Као и увек посленици културе радиће свој посао, иако сви раде од својих кућа све време ванредног стања, а кад буде повећања плата онда је "нормално" да будемо изузети.

Самостални синдикат културе Србије
Драгана Ђорђевић,председник